Stiftelsen Amathea avvikler seks kontorer og kutter 4,5 årsverk i år.

Ifølge stiftelsen skjer dette som en konsekvens av kuttet i bevilgningene over statsbudsjettet på 6 millioner kroner i inneværende år.

Kuttet utgjør 25 prosent av Amatheas budsjett. Styret tok beslutningen i et ekstraordinært styremøte 25. januar for å sikre forsvarlig og bærekraftig drift fremover, skriver stiftelsen i en pressemelding.

Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som tilbyr oppfølging før og etter abort. Tjenesten er offentlig finansiert gjennom tilskuddsordningen «Stiftelsen Amathea» over statsbudsjettet med Helsedirektoratet som forvalter.

(NTB)