Har sendt ut to farevarsler: Venter kraftig vind

foto