Kjørelærer mener ATV-er er tryggere enn mopeder

foto