Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti møttes til politikerduell

foto