I dag testes Nødvarsel – mobiler og tyfoner vil ule og bråke