Flere barnefamilier ber om hjelp til mat og ved

foto