Stortingspresidenten utfordret elevene til å engasjere seg

foto