Vil utvide næringsarealet og bygge trefeltsvei

foto