LINDESNESREGIONEN Antallet ledige har sunket i alle kommunene i Lindesnesregionen. Mest i Mandal, som har fått 27 færre. Men prosentmessig er nedgangen størst i Marnardal, som har fått 8 færre ledige, eller en nedgang på 0,7 prosentpoeng. Det viser ferske arbeidsledighetstall fra Nav Vest-Agder.

LES OGSÅ:

– Nedgangen var ikke uventet ettersom dette er en normal sesongmessig utvikling. Det som er gledelig er at ledigheten nå er under nivået for september 2015, sier avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder, Per Lund, i en pressemelding.

Har vokst siste år

Det stemmer derimot ikke for Audnedal og Lindesnes, hvor tallene er høyere enn for ett år siden. I disse kommunene er det blitt henholdsvis 3 og 18 flere helt arbeidsledige i løpet av de tolv siste månedene.

I Åseral er det kun 3 arbeidsledige, eller 0,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er, sammen med Sirdal, lavest i fylket. Så følger Audnedal og Kvinesdal, begge med 1,9 prosent. Høyest ledighet har Kristiansand, med 3,9 prosent.

Høyere enn i landet ellers

For Vest-Agder fylke er antallet 3203, eller 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Også det en nedgang på 337 personer. Men fremdeles vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet på 2,8 prosent.

– Det er også interessant å se på utviklingen i langtidsledigheten. I september er det 855 personer som har vært helt ledige i seks måneder eller mer, noe som er 174 færre enn i august, forteller Lund.

Helt arbeidsledige i Lindesnesregionen

(tall for august i parentes)

KommuneAntall ledigeandel av arb.styrken
Åseral3 (6)0,6% (1,2%)
Audnedal17 (22)1,9% (2,4%)
Marnardal27 (35)2,3% (3,0%)
Lindesnes70 (78)2,9% (3,2%)
Mandal207 (234)2,7% (3,0%)

Kilde: Nav Vest-Agder