OSLO: Det var i utgangspunktet svært spesielt at et grunnskolebibliotek ble nominert til prisen Årets bibliotek 2014. Prisen deles ut av Norsk Bibliotekforening og alle typer bibliotek kan vinne. Foruten Spangereid skolebibliotek, var Molde bibliotek og Sølvberget bibliotek i Stavanger også nominert til prisen for 2014. Og om Spangereid skolebibliotek på målstreken ble slått av Molde bibliotek, er rektor Even Tronstad Sagebakken langt fra misfornøyd.

– Molde var definitivt en verdig vinner, så vi har ingen grunn til å være misfornøyde. Der fungerer det aldeles glimrende, i bygget som for øvrig er tegnet av de samme som tegnet Buen. Særlig har samarbeidet med Bjørnson-festivalen skapt positive ringvirkninger. Og de får opp til 200 besøkende hver eneste gang de arrangerer konseptet "PopVit", et populærvitenskapelig møtested, som er en inspirasjon for bibliotek over hele landet. De har også et utstrakt samarbeid med Fritt ord og Høgskolen i Molde. Ikke minst kan de skilte med lange åpningstider og de har rimelig stor frihet med utgangspunkt i et romslig rammebudsjett, sier Sagebakken.

– Men er det mulig i det hele tatt å sammenligne et skolebibliotek med et vanlig folkebibliotek?

– Mandatet er jo noe annerledes. Vår primære oppgave er å fremme leselyst hos elevene, og "leseglede" er på mange måter vår ledestjerne. Bibliotek for øvrig forventes i stadig større grad å være aktive aktører og bidragsytere i samfunnsdebatten, så der er oppgavene noe forskjellige. Men skolebibliotek har vunnet før, så disse forskjellene er selvfølgelig tatt høyde for i nominasjonen av de forskjellige bibliotekene, sier Sagebakken.

I fjor kunne Spangereid bibliotek skilte med et utlån på hele 12.000 bøker. Og det på en skole med 150 elever. I tillegg har skolen et utlånssamarbeid også med barnehagene i nærheten.

Torsdag var Even Tronstad Sagebakken på prisutdeling i Oslo sammen med ordfører Janne Fardal Kristoffersen og bibliotekarene fra skolen. I tillegg var representanter også fra sjetteklasse på skolen med på utdelingen.

– Det er jo dette trinnet som står for det meste av logistikken på biblioteket. Så også denne elevdeltagelsen er blitt voldsomt lagt merke til. Vi så allerede under et bibliotekprosjekt for to år siden at vi lå svært langt framme. Blant annet med videoopptak av elevers egne leseropplevelser, og med den generelle digitale satsingen, sier Sagebakken.

– Finnes det noe forbedringspotensial for skolebiblioteket?

– Helt klart. Vi har ikke tenkt å sette oss ned og hvile. Bare under denne prosessen har vi fått flere nye og gode ideer som vil være mulig å overføre til et skolebibliotek, sier han.

Og andre ønsker å lære av Spangereid skole.

– Allerede i dag lå det forespørsler fra fem skolesjefer i Telemark. De hadde lyst til å komme på besøk til oss for å se hvordan vi drifter biblioteket. Så jo, vi blir lagt merke til, sier Sagebakken.