Mangler veterinærer til vaktordning

  • Produksjonsdyr: Det er særlig produksjonsdyr som vaktordningen er beregnet for, men veterinærene plikter å hjelpe alle dyr som har behov for akutt hjelp. FOTO: Marianne Furuberg (arkiv)