Lindesnes kommunes kriseledelse har under møte torsdag bestemt at alle barne- og ungdomsskolene i kommunen vil gå over til digital undervisning mandag og tirsdag neste uke, de siste dagene før juleferien.

Informasjonen gikk ut til foresatte torsdag ettermiddag.

Den økende smitten i mange av kommunens skoler er bakgrunnen for avgjørelsen, i tillegg har flere skoler problemer med bemanningen.

Ime barneskole er en av skolene som allerede hadde begynt med digital undervisning etter smittepress og bemanningsproblem på skolen. Foto: Audun Fegran Kopperud

– Smittesituasjonen er og har vært svært krevende for mange. Vi har store bemanningsutfordringer ved flere av skolene. Kriseledelsen besluttet derfor tidligere i dag at undervisningen ved alle barne- og ungdomsskolene i kommunen 20. og 21. desember skjer digitalt for å sikre et forsvarlig tilbud til elevene, skriver Lindesnes kommune på sine nettsider.

Barn med foresatte som jobber i samfunnskritiske funksjoner skal fortsatt kunne komme på skolen og i SFO.

Samtidig opplyser kommunen at barnehager vil holde åpent, men at foresatte må være forberedt på reduserte åpningstider.

Karanteneplikt

I tillegg til digital undervisning, ble det også bestemt under torsdagens møte med kriseledelsen at barn under 18 år får karanteneplikt.

– Det er høyt smittettrykk i Lindesnes kommune, og det er smitte ved flere skoler. For å stoppe smitten har kommuneoverlege Viggo Lütcherath i dag gjort et hastevedtak om at også barn under 18 år må i nærkontaktkarantene i Lindesnes kommune, skriver kommunen på sine nettsider.

14. desember innførte regjeringen nye nasjonale regler for karantene som sier at barn under 18 år som er nærkontakt til en smittet er unntatt fra karantenekravet, med mindre de er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en person som er smittet.

Kommuneoverlegens vedtak vil tre i kraft umiddelbart og gjelder til og med 22. desember. Formannskapet kalles inn til ekstraordinært møte 20. desember for å ta stilling til eventuell forlengelse av forskriften.

– De nye nasjonale karantenereglene gjør det vanskelig å opprettholde en god smittevernfaglig drift. Jeg mener det er stor sjanse for videre smitte til resten av kohorten, dersom det kommer inn smitte i en klasse eller en barnehagekohort. Jeg mener derfor det er nødvendig å innføre smittekarantene for disse kohortene, forklarer Lütcherath.

Kommuneoverlegen mener et slikt vedtak vil redusere muligheten for at mange elever og ansatte blir eksponert for smitte før julehøytiden, med de negative konsekvensene dette kunne medført for dem og deres nærmeste.