Takkemiddag og standup for frivillige

Tidligere kommuneoverlege, Gunvor Launes, underholdt gjestene og fikk alle til å le godt - selv av korona. Foto: Elin Østraat