Bråtebrann kom ut av kontroll – et bygg brant ned

foto