Skal tørke 350.000 vedsekker årlig i nytt anlegg

foto