Fersk undersøkelse: 20 prosent jobber ufrivillig deltid i Lindesnes