Justisministeren: Ingen endring i trusselbildet – men folk må være årvåkne

foto