Innbrudd midt på lyse dagen: Leilighet fullstendig rasert

foto