Blir ferdig før tiden

foto
Slik blir Mandalskrysset på Lindland seende ut. Krysset markerer overgang fra ny E 39 og over på tilførselsvei nordfra og ned til Mandal. Krysset skal ha pendlerparkering til 180 biler, og har også avsatt arealer til energistasjon. Foto: Petter Emil Wikøren