Bred enighet om tiltakspakke - poengterer tiltak for sårbare grupper