Vil bruke føre-var-prinsippet

Helsedirektoratet anbefaler arbeidsgivere å skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper for alvorlig sykdom og død ved smitte av koronaviruset. Illustrasjonsfoto. Foto: Syda Productions/ Scanstockphoto