Frivilligsentralen trenger flere ansatte

Behov for flere: Frivilligsentralen har behov for flere fast ansatte, blant annet fordi andelen frivillige øker. Foto: Marianne Furuberg