Lurte til seg 100.000

En kvinne fra Songdalen er i Kristiansand tingrett dømt til 21 dagers fengsel for å urettmessig ha fått 103.015 kr fra Nav hun ikke hadde krav på. I en periode på fem år fikk hun for mye utbetalt fra Nav ved at hun i samme perioden ikke førte opp hvor mye hun jobbet i samme periode.

Siktede har tilstått forholdet, men beløpets størrelse gjør at hun må i fengsel.

Dømt for tyverier

En mann i slutten av tenårene er dømt for flere tilfeller av innbrudd og tyverier, blant annet i Søgne. Han må sone ett år og fire måneder samt betale til sammen omlag 160.000 kr i erstatninger.

I dommen fremgår det at mannen sammen med andre har stjålet flere biler i Søgne. Videre ble han dømt for flere innbrudd, blant annet i Bunnpris Høllen. Han er også dømt for besittelse av narkotika.

Mannen er domfelt flere ganger før.