I siste kommunestyremøte ble revidert handlingsplan for Hovedplan om avløp og vannmiljø vedtatt. Representant Bernt Daland hadde gjennomgått planen og opplyste at den reviderte planen inneholdt feil. I den reviderte planen representantene skulle vedta, står det følgende: Utslipp fra lystbåtflåten anser kommunen som et forholdsvis lite forurensingsproblem for kystområdene, men rent lokalt og på de mest innelukkede områdene kan der til tider oppstå konflikter. I følgeforurensningsloven kapitel 4 §26 skal kommunen sørge for nødvendig tømming av avløpsvann fra bobiler, fritidsbåter med videre det er i dag anlegg ved Trysnes marina og ved Høllen Brygge.Bernt Daland (Frp) ba om ordet og kunne fortelle at det eksisterer ikke slike anlegg.– Dette er direkte feil i forhold til hva som er sant. Det eksisterer ingen anlegg for tømming i Høllen, og det på Trysnes er etter hva jeg er kjent med beregnet for bobiler og ikke båter, sa Daland og ba om at planen må oppdateres til dagens realiteter.