FVN skriver fredag kveld at de har sikre kilder på at det under det lukkede formannskapsmøtet på rådhuset onsdag ble fremmet et forslag fra ordfører Astrid Hilde om å tilby Rådmann Kim Høyer Holum en sluttpakke. Rådmannens håndtering av konfliktsakene i administrasjonsavdelingen i Søgne kommune skal være begrunnelsen.

Forslaget ble stemt ned med fem mot fire stemmer. FVN opplyser at de som stemte mot at rådmannen måtte gå var Jack Andersen (H), Egel Terkelsen (Frp), Torfinn Kleivset (KrF), Arild Berge (V), og Per Kjær (SV).

De som støttet ordføreren var Asluag Bakke (Ap), Bjørn Egeli (Ap) og Tom Løchen (H).

Etter møtet ble det kjent at ordfører Astrid Hilde var sykemeldt som følge av konflikten med Rådmannen.