Søgne skolekorps har søkt Søgne kommune om ekstrabevilgning. Årsaken er at korpset i 2018 fikk omkring 25 nye aspiranter som trengte instrumenter. Dette har ført til at utgiften til innkjøp av instrumenter for 2018 har beløpt seg til kr 70.613 mot kr 14.600 i 2017.

Dette førte igjen til at underskuddet for Søgne Skolekorps for 2018 ble kr 79.990. I tillegg opplyser korpset at i tillegg til instrumentkjøp på kr 70.613, har det blitt bestilt to nye juniorfløyter til en kostnad av kr 13.000 til to aspiranter.

Glemte å søke

Søgne skolekorps glemte i 2018 å søke om kommunale kulturmidler. Ved ordinær tildeling av kulturmidler har korpset fått omkring kr 50.000 årlig. Ved restutdeling av kommunale kulturmidler høsten 2018, fikk Søgne skolekorps ekstraordinært tildelt kr 20.000 til innkjøp av instrumenter, på bakgrunn av økt antall aspiranter.

Ved tildeling av kulturmidler for 2019 med søknadsfrist 1. mars kan det sannsynligvis gis et tilskudd på foretatt instrumentkjøp på et sted mellom kr 10.000 og 15.000 kr i tillegg til andre driftsmidler, står det i saksutredningen.

Feil i regnskapet

Pensjonert bankmann, Oscar Lohne (H), stilte spørsmål ved regnskapet som var vedlagt.

– Jeg får ikke regnskapet til å stemme og jeg undrer meg over den store summen som er brukt på reiser, sa Lohne.

Tom Jørgensen (Frp) mente også at skolekorpset måtte holde seg til å søke på ordinær måte med et korrekt regnskap.

Viktig med korps

Pål Henden (Ap) meddelte at Ap på gruppemøte var blitt enig om å støtte korpset.

Heidi Johansen (Ap) som ledet tjenesteutvalget i Christian Eikeland (Frp) sitt fravær fulgte opp Hendens innspill.

– Jeg synes det er flott at de har så stor økning av aspiranter. Ikke alle passer inn i håndball eller fotball. De spiller på gamle sure klarinetter, og det er noe med det at de har måttet kjøpt en del instrumenter. Kulturmidler dekker ikke allerede kjøpte instrumenter. Kjempeviktig at vi støtter opp om dem. Grunnen til at de ikke søkte på vanlig måte, de endret styre, alle ble byttet ut. Dette forsvant i omveltningen, sa Johansen.

– Det er ikke noen som er i tvil om at skolekorpset er kjempeviktig. Men hvis vi innvilger den søknaden så er det mange som har glemt å søke om kulturmidler. Tror dette kan sette oss i en vanskelig situasjon. De må søke på nytt ut fra kulturmidler ordinært, argumenterte Jørgensen.

Dorull

Bjarne Lieng (Sp) hadde klar tale.

– Jeg forstår hva dere sier, men jeg kan ikke bli enig i noe så helst så lenge det ikke er et korrekt regnskap. Alle lag og foreninger kan jo komme med regnskap på en dorull, vi må ha riktig regnskap, fastslo han og fikk følge av Roy Fardal (Demokratene)

– Send det i retur og få i første omgang et riktig regnskap, sa Fardal.

– Vi sitter med et sviktende informasjonsgrunnlag, og vi må vite om det skal være revisor eller ikke, sa Lohne som etterlyste en revisorrapport på et regnskap på 500 000.

Det ble vedtatt å utsette saken til en eventuelt fikk et korrekt revidert regnskap på bordet.