– Det er riktig at jeg har meldt med inn i Demokratene, bekrefter den tidligere KrF-representanten i Songdalen kommune styre. Han har to perioder der, fra 1995 til 1999 og fra 2003-2007.

– Jeg meldte meg ut av KrF da de i 2007 i sitt program gikk inn for eiendomsskatt i Songdalen. Har ikke vært aktiv i noe parti siden, men som du sikkert kjenner til var jeg motstander av kommunesammenslåingen, sier Grødem videre.

Kunstsilo, bompenger og allianser som finnes i denne forbindelsen, gjør at Grødem har lyst til å støtte et alternativ.

– Hvorfor jeg melder meg inn i Demokratene er blant annet fordi de ikke var med i debatten om kommunesammenslåingen i Søgne og Songdalen.

Demokratene har siste perioder ikke vært representert i kommunestyet i Sogndalen.

– Et annet moment er at Vidar Kleppe har opptrått som en god ombudsmann for den vanlige mann og kvinne i Kristiansand, avslutter Grødem.