– Vi i Songdalen kommune er svært stolte av å bli invitert på en slik dag. Vi er opptatt av å jobbe for likestilling og motarbeide diskriminering på alle diskrimineringsgrunnlag i samfunnet, skriver kommunen på sin nettside.

Det var nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik sammen med Sofia N. Srour og Nancy Herz som arrangerte dagen som handlet om kampen mot sosial kontroll og for likestilling.

Foredrag, appeller og diskusjon om skam, ære og likestilling var det som sto på plakaten.

Ordfører Johnny Greibesland synes det var en veldig sterk dag.

– Jeg er veldig stolt av det arbeidet Forebyggende Team gjør i kommunen, utrykker han på nettsiden.