Foreldre i nedre del av Songdalen er rystet over rådmannens forslag om å utsette flytting av Rosseland skole til Birkelid. Mange har investert millioner for å etablere seg i området, med visshet om at en ny skole skulle komme. Holdes vi for narr?

Rosseland skole har vært en midlertidig løsning i 31 år. Brakkebygningene henger knapt sammen og skolegården flømmer til stadighet over slik at barna må holde seg inne. Da politikerne i Songdalen etter over 20 års tautrekking endelig ble enig om en ny skolestruktur følte vi foreldre at dette var et vedtak vi kunne stole på. Rådmannens manglende oppfølging av vedtaket i inneværende periode sjokkerer oss. Ikke en finger er løftet. At han i tillegg vil utsette hele prosessen ved å foreslå et forprosjekt så sent som 2010 er fullstendig uforståelig.

Vi har dannet en foreldreaksjon som jobber opp mot alle partiene i kommunestyret.

I dag, onsdag 21. februar, aksjonerer vi utenfor rådhuset i forkant av kommunestyremøtet klokken 17. Budskapet er enkelt: Hold ord!

Dette er en sak som engasjerer mange, og som berører det kjæreste vi har; barna våre. Vi ber politikerne om en ny 1 til 7 skole på plass snarest. Barna har høyeste prioritet!

Foreldreaksjonen hold ord

I komiteen: Siri Lene Finsådal, Preben Skogen, Torfinn Finsådal og Jone Nyborg.