I mars er det 18 personer som har gått fra å være helt arbeidsledig til ut i jobb i Søgne. Det er nå 141 personer som er helt arbeidsledige, 86 av disse er menn og 55 er kvinner. I februar var det 159 som var arbeidsledige.

I Songdalen er det totalt er det 92 som er arbeidsledige, 54 av dem er menn og 38 er kvinner. I februar var det 103 som var ledige. Dette betyr at 11 er kommet seg ut i jobb.

Arbeidsledigheten i Agder-fylkene er på 2,5 prosent

Arbeidsledigen har synket i hele Agder.

-Vi ser en fortsatt nedgang i arbeidsledigheten, selv om endringene er små både i Agder og landet for øvrig. I Agder ser vi størst nedgang i ledigheten innen bygg og anlegg og industri. Her forventer vi en fortsatt positiv utvikling i månedene framover, sier direktør Elisabeth Blørstad i NAV Agder.

Ledigheten i Aust-Agder er på 2,6 prosent og utgjør 1.463 personer. Det er 22 færre enn i forrige måned og 273 færre enn for ett år siden. I Aust-Agder, som i landet ellers, har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med Mars 2018. I mars er bruttoledigheten på 3,7 prosent. I februar var bruttoledigheten på 3,9 prosent.

Ledigheten i Vest-Agder er på 2,4 prosent og utgjør 2.213 personer. Det er 166 færre enn i forrige måned og 234 færre enn for ett år siden. I Vest-Agder, som i landet ellers, har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med mars 2018. I mars er bruttoledigheten på 3,1 prosent. I februar var bruttoledigheten på 3,4 prosent.

Åmli kommune har høyest ledighet med 3,2 prosent. Deretter følger Grimstad med 3,1 prosent og Tvedestrand med 3 prosent. Bygland kommune har fylkets laveste ledighet med 0,9 prosent. Deretter følger Valle, Åseral og Sirdal, alle med 1 prosent.

Blant de helt ledige i Agder-fylkene er til sammen 2.161 menn og 1.515 kvinner. 1.195 av disse er under 30 år.

Av de ledige er 138 permitterte og 1.285 har innvandrerbakgrunn. I tillegg til de helt ledige er det 1.699 delvis ledige i Aust- og Vest-Agder.

-Vi vil også minne skoleungdom og andre som ikke er i fast jobb i dag på at det begynner å haste hvis man vil skaffe seg sommerjobb. Som i arbeidsmarkedet ellers er det lettere å få en sommerjobb i år enn tidligere, og dette kan være en viktig inngang til arbeidslivet for mange, sier Elisabeth Blørstad.

Hanne Hellvik / pressemelding