– Det beste med å være på skolen er å møte de andre og være med venner i friminuttet, er de tre enige om.

– Så er læreren vår ganske snill også, legger Fredrikke til.

Det som er verst med skolen er leksene, er de tre videre enige om.

– Vi kunne gjerne hatt litt mindre lekser. Det er mange per dag. Så må vi øve på prøver i tillegg. I det siste har vi hatt prøver hver uke, sier de tre.

Hvor mye tid de bruker på lekser hver dag varier, men kan være opp til to timer.

De føler likevel ikke et stort press på å være best på skolen.

– Vi gjør det beste vi kan. Lærerene er veldig opptatt av å si at man skal gjøre det beste man klarer. Sist prøve ble vi veldig overraska. Alle i klassen hadde nesten gjort det like bra.

Mobbing

På spørsmsål om de opplever at det er mobbing på skolen svarer de alle tre:

– Ikke som vi har merka.

Likevel kan det bli noen uenigheter, bekrefter de.

– Hvis man for eksempel står i en ring, så kan det kanskje være en som står utenfor, og man ikke ser den personen. Men vi prøver å inkluderer alle. Det er et godt miljø, sier Frederikke som viser frem vennebenkene som står rundt i skolegåenden.

– Her kan man sitte om man ikke har noen å gå med i friminuttet, forteller hun.

Motepress merker de også lite til.

– Veldig mange har begynt med merketøy nå. Men det er ikke slik at man må ha det. Man kan gå med det man vil, sier de to jentene.

Etter skolen

Elevene er ikke så mye sammen etter skoletid, da kommuniseres det mest på snapchat. Hos guttene er det populært å spille playstation og snakke sammen gjennom det mediumet.

– De fleste er jo med på aktiviteter. Så har man lekser man må prioritere. Så man har ikke så mye tid venner, sier Marie som driver både med håndball og dans. Frederikke sier seg enig, hun driver med turn. Håvard går på karakte.

Ungdomskolen

Etter sommeren skal de starte på ungdomsskolen. Der tror de det kommer til å bli enda flere prøver enn det de har nå.

– På ungdomsskolen må man kanskje prioritere det enda mer, for man vet ikke hvert tema. Da blir det ikke bare et ark man øver på. Nå vet vi at de spørsmålene som er på arket kommer sannsylingvis prøve. På ungdomskolen vet vi nok bare temaet og må lese mange sider, sier de tre elevene.

De synes også at det kan bli litt trist å måtte spilttes fra noen venner de har nå.

– Vi har hatt en fin klasse. Det blir dumt å splittes, når noen må gå på Tangvall og noen på Tinntjønn, er de enige om.

– Vi holder nok kontakten gjennom spill da, tror Håvard.

De tror at resten av klassen føler det samme som dem.

– Jeg tror alle gruer seg litt til mer til prøver, og at det skal komme nye folk i klassen, avslutter Marie.