– Bokslukerprisen har frem til nå vært forbeholdt 6. klassinger i norsk skole. Fra høsten av kan også elever på 5. trinn være med på leseprisprosjektet. Vi er glade for å kunne utvide tilbudet til å gjelde flere elever, sier Troels Posselt, prosjektleder for Bokslukerprisen i Foreningen!les.– Det har vært stor pågang etter å få delta i Bokslukerprisen, og vi har hatt rekorddeltakelse på antall anmeldelser og tilbakemeldinger fra elevene, legger han til.Bakgrunnen for utvidelsen er økt støtte til Foreningen !les fra Utdanningsdirektoratet. 80 000 elever på 5. og 6. trinn vil ved påmelding vil få tilsendt en antologi med utdrag fra norske skjønnlitterære bøker i aldersgruppen 10-12 år. Elevene skal lese og stemme over utdragene.Vinneren av Bokslukerprisen kåres hvert år på Verdens bokdag.– Siden 2014 har Bokslukerprisen skapt et stort engasjement for lesing og litteratur blant elever på mellomtrinnet. Mange klasser har imidlertid sagt at de har lyst til å være med flere år på rad, og vi ønsker å tilby gode leseopplevelser til flere barn. Nå blir det endelig mulig takketvære støtten fra Utdanningsdirektoratet, sier Posselt.Lærere kan melde klassen sin på Bokslukerprisen via foreningenles.no.