Arbeidet med utbedringen av E-39 ved Brennåsenkrysset gjenopptatt mandag. Det har vært stans i anleggstrafikken de to siste ukene grunnet ferieavvikling. Nå er arbeidet altså i full sving igjen, og alt går som planlagt.

Arbeidet på denne vegstrekningen forventes ferdig innen 17. september.

Slutt på fellesferie. Maskinene durer igjen.