Det er lov å fiske sjøørret i Sygna fram til og med 30. september, dette informeres det om på nettsiden til Sygna.

Fisketidene og kvotene er offentlig regulert i lov om laksefiske. Brudd på dette blir politianmeldt og straffet ved bøter i henold til fastatte satser. Fiskeren vil også få inndradt fiskekortet og bli bortvist fra elva, informeres det videre på nettsiden.

Dagskvote på sjøørret er tre, og minstemål for fisken er 35 centimeter. Man må ha fiskekort for å fiske i elva.

Personer som har levd en stund, bekrefter at det er like mye fisk i elva nå som det var på 60-tallet. Da er det bare å skyndte seg om man ønsker å få en sjøørret på fiskesluken, for nå er det bare to dager igjen dette er lovlig i år.