En kvinne fra Songdalen er i Kristiansand tingrett dømt til 21 dagers fengsel for å urettmessig ha fått 103.015 kr fra NAV hun ikke hadde krav på.

I en periode på fem år fikk hun for mye utbetalt fra NAV ved at hun i samme perioden ikke førte opp hvor mye hun jobbet.

Siktede har tilstått forholdet, men beløpets størrelse gjør at hun må i fengsel.