Nei til pengebruk: Flertallet i driftsstyret sa nei til å bevilge penger til bygdebok for Halse. Nei til pengebruk: Flertallet i driftsstyret sa nei til å bevilge penger til bygdebok for Halse. Foto: Marianne Furuberg

Driftsstyret støtter ikke Halsebok-prosjekt