Foto: Petter Emil Wikøren

Fyllekjørte over fartsgrensen