Har sendt ut farevarsel - kan bli styrtregn og mye lyn