Spesialistsykepleier i psykiatri og klinisk avhengighetsterapeut, Richard Siebert, mener pårørende må bli flinkere til å søke om hjelp. Spesialistsykepleier i psykiatri og klinisk avhengighetsterapeut, Richard Siebert, mener pårørende må bli flinkere til å søke om hjelp. Foto: Monica Gyberg Nielsen

Mener pårørende til rusavhengige må bli flinkere til å søke hjelp