Må stadig kjøre innom avfallsstasjoner: – Forsøpling hører ikke hjemme noe sted

foto