Kommunen har levert 16 anmeldelser: Skolehærverk er en gjenganger