Ber Miljø­direk­toratet under­søke antatt foruren­sing

foto