Ber Miljø­direk­toratet under­søke antatt foruren­sing

Ifølge naboene til grunneieren, som først klaget til kommunen, skal det ha blitt brent avfall på eiendommen flere ganger. Bildet er tatt 25. november 2016. Foto: Privat