Fremdeles 115.000 barn i familier med vedvarende lavinntekt i 2020

foto