13 sykehjemsplasser og 12 omsorgsboliger legges ned

foto