Leteaksjon med helikopter etter funn av drivende båt

foto