Ønsker tydeligere føringer for barnehager: – Det er en krevende tid

foto