Se for dere kommende kommunestyremøter. Følg nøye med. I salen sitter makten, og den har byttet side denne høsten. Den borgerlige sida har overtatt og representeres nå ved seniorene; Egel Terkelsen FrP, Tom Løchen H, Arild Berge V og Torfinn Kleivset Krf. Alle fire er mennsom har en drøm om politisk posisjon, og det helt i toppen. I hvert fall noen av dem, slik jeg forstår historien. Før maktskiftet i høst var det Bjarne Bentsen Lieng Sp, Per Kjær SV, Astrid Hilde Ap, samme Egel Terkelsen FrP, Yngvar Monstad MDG og samme Arild Berge V som regjerte sammen. Så har altså disse to i kursiv byttet side. Egel og Arild skylder på intensjon om etfordelaktig budsjettsamarbeid på motsatt side.Søgnefolk. Arbeidet med å rydde i kommunen vår er kommet vel i gang. Vi har en ordfører, Astrid Hilde, som etter det jeg kan forstå har tatt fatt og løftet tunge saker opp i dagen. Det har vært behov for mange enkeltreparasjoner i søgnebygda, og disse har etter hvert,forståelig nok, blitt behørig omtalt og blitt forstått blant mange. Tidligere ansvarlige, og ovenfor nevnte politikere, tror jeg sliter med å anerkjenne eller ville anerkjenne hennes forståelse av mangel på tidligere tiltak og lederskap. Ordføreren viser holdning og kunnskap. Svært belastende og lite berømmelse følger med. Det makelige harblitt erstattet av det umakelige. Mange av politikerne over synes å fortsette maktkampen som egentlig er utgått på dato.Så bytter man side og tilstreber å tviholde på gamle vaner. Slik opplever jeg det. Nå må de nevnte seniorene ikke få lov å frigjøre seg fra tidligere ansvar. Viktigere enn noen gang er det at søgnefolk støtter lederskapet til vår ordfører og at reparasjonsarbeidet får fortsette.Alle gamle kosteskaft som har byttet side fungerer nok, men selve kostene synes å være slitte.