Innbrudd og tyveri fra byggeplass på Vigeland

foto