Det fremgår av en epost Songdalen kommune mottok mandag 24. oktober brev fra Riksantikvaren i forbindelse med Hortemo idrettspark. Det bekrefter teknisk sjef Stein Erik Watne i Songdalen kommune.

Kostnadene for å grave ut området har satt utbyggingen av den planlagte – og etterlengtede – idrettsparken på vent. Watne sier Riksantikvaren har antydet at det vil koste rundt 2,2 millioner kroner å grave ut kulturminnene.

– Hvis flere vil være med å bidra er ikke 2,2 millioner avskrekkende. Det vil også være et bedre resultat for framtiden. I tillegg er det et usikkerhetsmoment hvis man ikke graver bort disse jordmassene med tanke på ustabilt underlag, sier Watne. Han presiserer at til sist er det Riksantikvaren som avgjør, men at eposten som kom mandag gir åpning for en løsning.

Eposten ble raskt videresendt rådmann Kjell A. Kristiansen og økonomisjef Arild Andersen i følge teknisk sjef.

– Her må det tas stilling til både økonomisk og mulig politisk, men det er klart at dette er noe vi ønsker å få satt i gang så fort som mulig. Det er ikke minst viktig for alle de som skal bruke Hortemo idrettspark. Bygging skulle etter planen vært i gang, sier Watne.

Bakgrunnen for eposten fra Riksantikvaren var en henvendelse fra Songdalen kommune.

– Vi har sendt inn kostnadsberegninger utført av COWI og bedt om et møte med Riksantikvaren for å finne en løsning når det gjelder Hortemo idrettspark og kulturminnene som ligger der, sier Watne.

Kostnadsberegningene til COWI er gjort med tre ulike utgangspunkt. Det ene er at kulturminnene blir liggende og det legges duk og pukk oppå kulturminnene. Den totale kostnaden for hele anlegget, slik det opprinnelig var tenkt før de arkeologiske funnene bremset igangsetting, vil da ha en pris på rett rundt 14 millioner. Hvis man i stedet for pukk legger lettklinker, eller også kalt leca, øker prisen til 15 millioner.

Anlegget uten kulturminner er anslått å koste 13,2 millioner. I disse kostnadsberegningene er grunnarbeid for fotballbane og friidrettsbane med areal for kulestøt og sandvolleyballbane tatt med. Videre inkluderer det kunstgressdekke, kunstoffdekke til friidrett, flomlysanlegg og sand til sandvolleyballbane.