Andreas Aaseer globalhistoriker og førstelektor ved universitetet i Agder. Onsdag 30. november foreleser han ved Senioruniversitetet i Søgne der han vil drøfte og belyse spennende, og for de fleste av oss trolig litt uvanlige spørsmål: På 1500-tallet seilte europeiske skip til Amerika, Afrika og Asia, og la dermed grunnlaget for Vestens dominerende plass i verden de siste 500 årene. Men hvorfor var det ikke indianerne i Amerika som krysset Atlanterhavet til Spania? Hvorfor kom ikke afrikanere sør for Sahara seilende opp til London? Og hvorfor var det ikke aboriginerne fra Australia som oppdaget Søgne? Hvilke perspektiver og forklaringer vil Aase vektlegge, og hvilken betydning har det for oss i dag?

Andreas Aase (f.1955) har undervist i historiefaget fra 1983, den gang på Høgskolen i Agder. I tillegg er han entreprenør og lærebokforfatter. Han startet konsulentselskapet Mentor Partner og er eier i Portal forlag og Portal Travel.

Aase har i hele sitt voksne liv vært opptatt av å forstå den historiske bakgrunn for hvorfor noen land er så rike, mens andre er fattige. Han har også engasjert seg i tema knyttet til menneskets samspill med naturen og var medforfatter til den første læreboka i miljøhistorie for universitetet og høgskoler i Norge. Forøvrig deltar han i universitetets forskningsgruppe Livssynsverdier i Samfunnskontekst. Målsetningen er å belyse etiske verdier i møte med økonomisk og politisk praksis. Dermed kan det være relevant å nevne at han blant annet har vært personalutviklingssjef i Sparebanken Pluss, som Sparebanken Sør het da.

I 2005 startet Anderas Aase Portal Forlag, som i 2010 ble godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Portal skal være et liberalt forlag i betydningen åpen, romslig og tolerant, og med ulikt politisk, religiøst og ideologisk ståsted, forutsatt at kvaliteten er god. Visjonen er knyttet til et kinesisk ordtak som sier at vi mennesker har behov for både røtter og vinger. Dype røtter skaper identitet og tilhørighet. Vingene gir impulser og lærdom utenfra – også i det globale perspektiv. Trolig var ikke aboriginernes vinger bærekraftige nok da Søgne ble oppdaget?

Aase har vært medlem av World History Association i USA i 15 år og er i dag også medlem av redaksjonsrådet i tidsskriftet World History Connected, et tidsskrift med fokus på forskning og debatt, undervisningsmetoder og –praksis for alle som ønsker å utvide sine historiekunnskaper med globale perspektiv. World History Association fokuserer svært breit, både på forskning, undervisning, utgivelse av bøker og artikler, fakta og fiksjon, film og TV, og det legges vekt på å skape internasjonale møteplasser.

Andreas Aase har bidratt med flere publikasjoner, blant annet Globalisering. Rikdom og fattigdom. Mennesker og Miljø (2004), In Search of New Values (2005) og Hvilken rolle har religion spilt i velstandsutviklingen (2012).

Det er en kunnskapsrik, engasjert og etisk bevisst foreleser som besøker Senioruniversitetet. Vi ser vi fram til en spennende forelesning, ny historiekunnskap og større forståelse for global sammenheng med linjer til utviklingen i vår egen tid.

Forelesningen med eventuelle spørsmål fra salen starter kl. 11.00 og varer til ca. 12.30. Deretter blir det bevertning og eventuelt flere spørsmål til foreleseren.

Sted: Søgne Gamle Prestegard, Kultursalen

Om Senioruniversitetet i Søgne:

Stiftet 30. januar 2009. Har i 2016 ca. 185 medlemmer.

Medlemsmøtene blir gjennomført med en forelesning per måned i vår- og høsthalvåret. Møtene er åpne for alle, og frammøtet er godt med et gjennomsnitt på ca. 140 deltakere. Det er gratis adgang for medlemmene, som betaler semesteravgift.